เกี่ยวกับเรา

บลิส ทริป แอร์ ทราเวล

          บลิส ทริป แอร์ ทราเวล จึงก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็นบริษัททัวร์คุณภาพ  
   -   บริการด้วยใจ ในราคามิตรภาพ เรายินดีเสมอที่จะเติมทุกฝันให้เต็มไปด้วยความหมาย 
   -   ทั้งการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนเสริมประสบการณ์ในการทำงานและเพิ่มสีสันให้ชีวิตในทุกวันพักผ่อน  
   -   จากทีมงานมากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการทัวร์ทั้งเส้นทางเอเชีย ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์  
   -   เกาหลี จีน ญี่ปุ่น อินโดจีน รวมถึงยุโรป ออสเตเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆทั่วโลก

บริการหลักของเรา

     - รับจัดทัวร์ภายในประเทศ Domestic Tour และรับจัดทัวร์ต่างประเทศ Out Bound  
     - รับจัดกรุ๊ปเหมาต่างประเทศ, ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
     - รับจัดทัวร์หมู่คณะ ประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ทั้งในและนอกสถานที่ 
     - รับจองโรงแรม, รีสอร์ท, สถานที่ท่องเที่ยว, เรือท่องเที่ยว ทุกประเทศในราคาพิเศษ 
     - รับจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร จัดกิจกรรม Rally ทุกประเภท อาทิ Walk Rally, Team Building, Car Raly, Boat Rally, Photo Rally, Tuk Tuk Rally, Subaru Rally, Bus Rally และจัดอบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ 
     - รับจัดงานกีฬา Sports Day ทุกรูปแบบ 
     - รับจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ CSR 
     - จัดแพ็คเก็จทัวร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
     - จำหน่ายตั๋วเครื่องบินในประเทศ และต่างประเทศราคาพิเศษ 
     - บริการรถเช่าทุกประเภท (รถตู้ปรับอากาศ, และรถโค้ชปรับอากาศทุกประเภท) 
     - รับจัดงานออร์กาไนเซอร์ Event, Road Show, Party 
     - รับจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Thank You Party และงานเลี้ยงภายในองค์กร Theme งาน ปาร์ตี้ต่าง